Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

suš (fr. souche)
trg. levi deo lista u čekovnoj knjizi, knjizi sa priznanicama, protokolu itd. koji, radi kontrole, ostaje dok se desni deo otkida.

sušletoran (nlat. suppletorius)
dopunski, dopunjujući, naknadni; supletorna zakletva prav. zakletva koja se polaže za drugo lice, npr. zakletva potčinjenog mesta zakletve starešine; zakletva koja se daje mesto dokaza.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10