Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

trasa (fr. trace trag, šp. traza, tal. traccia trag)
nacrt, obeležena, označena linija nekog puta, železničke pruge i sl.; vojnički: crtež, nacrt (utvrđenja).

trasant (tal. trassare)
trg. izdavalac menice, lice čiji je potpis bitan uslov za vrednost trasirane menice.

trasat (tal. trassato)
trg. lice na koje se vuče menica, lice koje treba da plati menicom određenu sumu novca.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10