Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

voks (l. vox)
glas, zvuk, ton; reč, izraz; ad vocem (l. ad vocem) uz reč, pri toj reči (pade mi na pamet...); asa voce (l. assa voce) samim glasom, tj. bez pratnje nekog instrumenta; sub hak voce (l. sub hac voce) od ovom reči (pri upućivanju na rečnik).

voks akuta (l. vox acuta)
muzički: visok (ili: oštar) glas.

voks hibrida (l. vox hybrida)
melezreč, tj. reč sastavljena od reči dva ili više jezika, napr. za-interesovati

voks humana (l. vox humana)
muzički: čovečji glas (na orgulji).

voks klamantis in dezerto (l. vox clamantis in deserto)
glas vapijućeg u pustinji, tj. Jovana Krstitelja; figurativno: glas istine koji nema dejstva, uzaludno opominjanje.

voks populi, voks deji (l. vox populi, vox Dei)
posl. glas narodni je glas božji, tj. što narod hoće, to je svetinja.

voks virginea (l. vox virginea)
muzički: devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10